Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

9.6.2016

1981 del 1

Vintern 1981 spår Thors att formen dom för pronomenet de så småningom kommer att segra i all svenska, även om ordet ogillas av somliga, speciellt i Helsingfors.

5.1 och 15.1.1981 - bl.a. om skråpuk och köttmakaronilåda
22.1 och 29.1.1981 - bl.a. om lantmäteri och tyst i mjugg
5.2 och 12.2.1981 - bl.a. om pragmatisk och polarisera
19.2 och 26.2.1981 - bl.a. om jordbävningar och jordskalv
5.3 och 12.3.1981 - i framtiden på Åland
19.3 och 26.3.1981 - bl.a. om larpa och hårsmån
2.4 och 9.4.1981 - bl.a. om frände och häleri

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna