Till innehållet

Torsdag med Thors i HBL

30.6.2016 1981 del 4

Tjej är inlånat från romani medan kille är ett rent svenskt ord, skriver Carl-Eric Thors 1981. Dagspolitiken är närvarande i texterna om Lech Walesa och elektorsvalet i januari 1982.

Läs mer


23.6.2016 1981 del 3

Förriga gubben hissar flaggan och höjer fanan i Thors spalter sommaren och hösten 1981.

Läs mer


16.6.2016 1981 del 2

Det dansas jenka och plockas tussilago i Thors spalter 1981. Som grädde på moset dukas det även upp en lukullisk måltid på pasha och tjinuski.

Läs mer


9.6.2016 1981 del 1

Vintern 1981 spår Thors att formen dom för pronomenet de så småningom kommer att segra i all svenska, även om ordet ogillas av somliga, speciellt i Helsingfors.

Läs mer