Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

28.4.2016

1979 del 3

Både fornsvenska adjektivböjningar som tjocker och rikssvenska nymodigheter som påhopp var på tapeten i Thors spalter 1979.

26.7 och 2.8.1979 – bl.a. om stoj, skrubu, nata och barbi
11.8 och 16.8.1979 – bl.a. om den rikssvenska nymodigheten påhopp
23.8 och 30.8.1979 – en tjocker, söter, korter premiärminister
6.9 och 13.9.1979 – bl.a. om räknedosor, fickräknare och miniräknare
20.9 och 27.9.1979 – bl.a. om nånstans, lessam, jos och juice
4.10 och 11.10.1979 – bl.a. om kalva och Karis

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna