Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

14.4.2016

1979 del 1

Bland nyorden som Carl-Eric Thors tar upp 1979 finns snorkig, larvig och jippo.

4.1 och 25.1.1979 – bl.a. om att trycka dit och belåna
1.2 och 8.2.1979 – bl.a. om nyorden snorkig, larvig och jippo
15.2 och 22.2.1979 – bl.a. om att hamna i plurret
8.3 och 15.3.1979 – bl.a. om förriga gumman
22.3 och 29.3.1979 – bl.a. om det japanska aikido och anglicismen jogga
12.4 och 19.4.1979 – bl.a. om uppsving och hjärtan

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna