Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

7.4.2016

1978 del 3

Hösten 1978 handlade Thors spalter bland annat om finlandismer och dialektala ord som rosk, snålsoppa och spottgolla.

31.8 och 7.9.1978 – bl.a. om roskbra, roskgrann och roskilak
14.9 och 5.10.1978 – bl.a. om snålsoppa och limonad
12.10 och 19.10.1978 – bl.a. om pröystas, ryps och raps
31.10 och 2.11.1978 – bl.a. om spottgollor och spottloskor
9.11 och 23.11.1978 – bl.a. om lyssma och svinsylma
30.11 och 8.12.1978 – bl.a. om Vinland och bougainvillea
14.12 och 21.12.1978 – bl.a. om jasse och horrör

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna