Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

31.3.2016

1978 del 2

1978 kan Carl-Eric Thors berätta att Urho Kekkonen är statschef i motsats till Kalevi Sorsa.

11.5 och 18.5.1978 – bl.a. om muhammedaner, muslimer och muselmaner
25.5 och 1.6.1978 – bl.a. om Pörtom, Soklot och Uppsala
29.6, 6.7 och 13.7.1978 – bl.a. om alias, sonika och purpuri
20.7 och 27.7.1978 – bl.a. om korintier och tremänningar
3.8 och 10.8.1978 – är Helsingfors nöjt eller nöjd?
17.8 och 24.8.1978 – tjugu ångestar?

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna