Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkvårdsspalten i VBL och Modern svenska i HBL

17.3.2016

1973 del 2

Miljoner och miljarder, katter och uttal av engelska importord, liksom EG och pennislantar, är aktuella frågor i Carl-Eric Thors spalter 1973.

11.6.1973 -  bl.a. om dragked och blixtlås
6.8.1973 - hur uttalas scout, clown, bandy och hockey?
13.8.1973 - bl.a. om katter och kattor
20.8.1973 - bl.a. om EG, som och när
27.8.1973 - bl.a. om för, ty och emedan
10.9.1973 - bl.a. om att löda och att hågsa
18.9.1973 - bl.a. om Ehrensvärd och fullmäktige
24.9.1973 - bl.a. om auktoritet, million och milliard
1.10.1973 - bl.a. om en penni och uttalet av regissör
17.10.1973 - "Jag ber att få rekommendera mig"
22.10.1973 - bl.a. om guide och opasslig
29.10.1973 - "Vi hava här ingen varaktig stad"

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna