Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkvårdsspalten i VBL och Modern svenska i HBL

3.3.2016

1972

Carl-Eric Thors reder bland annat ut de dialektala uttrycken kröckjon och att ha drygt i sina spalter 1972.

23.1.1972 - bl.a. om butiksbil och genitiv-s
29.5.1972 - på återhörande?
24.7.1972 - bl.a. om kröckjon och kryttjon
29.10.1972 - bl.a. om byk och byke
23.11.1972 - bl.a. om att ha drygt
8.12.1972 - bl.a. om trivialskola

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna