Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkvårdsspalten i VBL

18.2.2016 12.00

1970

År 1970 skrev Carl-Eric Thors bland annat om att sitta i ett elfenbenstorn och om att gå i pension.

5.2.1970 - kan man bevara grädde i kylskåp?
1.3.1970 - bl.a. om troda
19.3.1970 -bl.a. om ursprunget till dialekternas toko
29.4.1970 - bl.a. om betoningen av Korsholm och Österbotten
10.5.1970 - går man i eller på pension?
21.5.1970 - bl.a. om att sitta i ett elfenbenstorn
13.6.1970 - om tre nyutgivna skrifter
18.8.1970 - bl.a. om i söndags, nästa söndag och senaste söndag
10.10.1970 - bl.a. om att begå sig
31.12.1970 - månne han vara sjuk?

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna