Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkvårdsspalten i VBL

4.2.2016

1968

År 1968 ville Thors läsare veta hur namnet på bokstaven z ska uttalas och undrade även över landets mesta allätare.

23.1.1968 - bl.a. om hur check ska böjas och uttalas
7.2.1968 - bl.a. om socknar
28.2.1968 - bl.a. om patronymikon och kantele
21.3.1968- bl.a. om landets mesta allätare
19.4.1968 - kan man "ha kallt" på svenska?
11.5.1968 - bl.a. om pajas och sonika
30.11.1968 - bl.a. om bokstaven z

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna