Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkvårdsspalten i VBL och Modern svenska i HBL

3.3.2016 1972

Carl-Eric Thors reder bland annat ut de dialektala uttrycken kröckjon och att ha drygt i sina spalter 1972.

Läs mer