Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkvårdsspalten i VBL

18.2.2016 1970

År 1970 skrev Carl-Eric Thors bland annat om att sitta i ett elfenbenstorn och om att gå i pension.

Läs mer