Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkvårdsspalten i VBL

11.2.2016 1969

År 1969 rekommenderar Carl-Eric Thors stavningen kancer hellre än cancer och skriver om österbottniska larvmarker.

Läs mer