Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

rss Språkinstitutet bloggar

Här bloggar vi om stora och små språkliga frågor och fenomen som vi stöter på i vårt arbete eller i vardagen. Vi som skriver är språkvårdare och dialektologer med olika språkliga intressen och arbetsuppgifter.
13.9.2018

Kär lort har många namn

Nina Martola

Som ordboksredaktör får man ord från alla livets områden framför sig, så det gäller att inte vara för fin i kanten. Med anledning av de finska orden kikkara, kikkare hade jag anledning att fundera på vad en lort egentligen är.

Enligt Svensk ordbok betyder lort smuts, särskilt ingrodd och obehaglig sådan. Det kan också betyda ‘strunt’ i uttrycket prata lort och – det som är aktuellt i detta sammanhang – ‘fast av­föring från djur’ som i hästlort, hundlort. Enligt ordboksdefinitionen ska exkrementerna alltså ha en viss fasthet för att kallas lort. Den tendensen ser vi tydligt av att de vanligaste beläggen på sammansättningar på webben är råttlort, muslort, hästlort och harlort. Men sammansättningen kolort förekommer också, så det här med fasthet verkar inte vara ett absolut krav.  För egen del skulle jag i alla fall inte kalla det en kossa släppt ifrån sig för en lort, även om man kan bli nog så lortig om skorna om man trampar i en färsk kopladuska.

Pärlor och päpplor i dialekterna

De finlandssvenska dialekterna håller sig med ett par beskrivande ord för lort som producerats av exempelvis får och harar, nämligen pärla eller päppla med lite varierande uttal. Sammansättningen fårpärla finns också i Svenska Akademins ordbok medan päppla verkar vara ett finländskt ord i den användningen.

lamm_pixabay
Pärlor och päpplor är dialektala benämningar på exempelvis fårlort. Foto: Pixabay

Ett mycket vanligare ord för avföring både på webben och i korpusar är bajs. Det betecknas av ordböckerna som vardagligt och har dialektal bakgrund. I finlandssvenskan är ordet mindre etablerat, även om baj och bajsa finns upptecknat från vissa dialekter. Det verkar dock vara på väg in, och t.ex. fågelbajs ger numera en hel del träffar i finlandssvenska källor. Den urbana miljön med duvor och gäss som smutsar ner har satt sina språkliga spår. Vill man precisera formen på bajset kan man kalla det t.ex. bajskorv, bajsklump eller bajskula.

Den etablerade finlandssvenska motsvarigheten till bajs kan väl anses vara kacka. Det är en finlandism. I ordböckerna tas ordet upp bara som verb, och det är betecknat som ålderdomligt utom i uttrycket kacka i eget bo.

Olika uttal i Finland och Sverige

Någon personbetecknande användning av lort ger ordböckerna över modernt språk inte, men Svenska Akademiens Ordbok anger som tredje betydelse “okvädningsord, om person”. Det är så Jonatan i Bröderna Lejonhjärta använder ordet när han slår fast att det finns vissa saker som man bara måste göra för: ”Annars är man ingen människa utan bara en liten lort.”

Här i Finland förekommer en annan personbetecknande användning. Lort kan nämligen betyda barn, barnunge. I den användningen är det inget okvädningsord även om det kan ha en viss nedsättande klang. Betydelsen förekommer i de väst- och mellannyländska dialekterna.

Finlandssvenskar uttalar i regel lort så att ordet rimmar på sport och bort, medan ordet i Sverige rimmar på fort och stort.


Tillbaka till rubrikerna | 3 kommentarer | Kommentera

13.9.2018 13.24
Maria
spännande!
Det var intressant. Det var först när jag läste den här texten jag insåg att (smuts-) lort och det västnyländska "lort" om en unge är samma ord. Jag har aldrig skrivit ordet, men skulle troligen ha stavat det med å.
15.9.2018 22.02
inga johansson
kaka
I slutet på sjuttiotalet fick min vän i Baskien sitt första barn och jag sände ner en svensk barnbok som gåva, Max kaka.
Därpå fick jag ett förnärmat tackbrev från min vän, som undrade varför jag sänt en bok där en liten pojk och hund tuggar på en bajskorv.
Jag kunde ju ha sänt Max bil eller någon annan Max bok om jag vetat om detta.
16.9.2018 17.13
Johan
Uttal
De finlandssvenskar jag levat och lever bland uttalar ordet lort med kort å i betydelsen barn och med långt o i betydelsen smuts eller avföring. Att skillnaden i stället skulle ha att göra med från vilket land talaren kommer var helt nytt för mig.