Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

rss Språkinstitutet bloggar

Här bloggar vi om stora och små språkliga frågor och fenomen som vi stöter på i vårt arbete eller i vardagen. Vi som skriver är språkvårdare och dialektologer med olika språkliga intressen och arbetsuppgifter.
19.4.2018

Hönan blev en tupp, hönan försvann

Bianca Holmberg

För några hundra år sedan sov hela Skandinavien hönssömn, men i dag är det bara norrmännen som har kvar hönan. I svenskan blev hönan en tupp och i danskan försvann fjäderfäna helt och hållet.

I modern svenska har tuppen fått ge namn åt en kortvarig, lätt sömn i form av ordet tupplur. För ett tag sedan läste jag att man tidigare talade om hönssömn, men att det ordet numera är utdött. Bakgrunden till åtminstone hönssömn är hönsens kortvariga sömn, och det är knappast långsökt att anta att tupplur har samma bakgrund.

tupp_pixabay
Tuppen trängde ut hönan på svenska när hönssömn blev tupplur. Foto: Pixabay

Hönssömn lät ju ganska roligt och jag tyckte det var intressant att tuppen så att säga hade trängt ut hönan någonstans i språkutvecklingen. Varför det gick på det sättet kommer inte fram i ordböckerna, men det verkar ha skett någon gång mellan 1730 (belägget på hönssömn i Svenska Akademiens ordbok (SAOB)) och 1843 (det första belägget för tupplur i SAOB), även om orden förstås kan ha använts parallellt en tid.

Ingen hønsesøvn på danska

I norskan lever ordet høneblund kvar och definieras som ’en liten lur’ och ’ørliten blund’ i Bokmålsordboka respektive Nynorskordboka. Synonymer är blund och lur, men ordet tupplur tycks inte finnas i norskan.

Med danskan förhåller det sig annorlunda. SAOB hänvisar till ett danskt ord hønsesøvn, men ordet är alldeles tydligt utdött även i danskan. När jag sökte på hønsesøvn i Den danske ordbog, som är ordboken över modern danska, kom den nämligen med ett hjälpsamt förslag: Måske mente du: hønserøv.

Nå, det gjorde jag nu inte. Mina fortsatta efterforskningar visade att hønsesøvn, hønseblund och høneblund tidigare har använts i danskan, för de finns i den historiska ordboken Ordbog over det danske Sprog, men precis som i svenskan verkar de ha dött ut och ersatts med orden lur, blunder och skraber, som alla betyder kortvarig och lätt sömn.

Och ja, hønserøv betyder exakt det du tror att det gör.


Tillbaka till rubrikerna | 0 kommentarer | Kommentera

Inga kommentarer