Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

rss Språkinstitutet bloggar

Här bloggar vi om stora och små språkliga frågor och fenomen som vi stöter på i vårt arbete eller i vardagen. Vi som skriver är språkvårdare och dialektologer med olika språkliga intressen och arbetsuppgifter.
30.1.2017

Förbjudet att slå rökare

Nina Martola

Ishockeysäsongen är i full gång och lagsporter kan som alla mänskliga aktiviteter ge anledning till språkliga reflexioner.

Vid ingången till en ishockey- och fotbollsplan i Esbo finns det en skylt med texten Älä lämää aitaan - Lämä inte mot staketet. Jag fick stava några gånger på den svenska texten innan jag lyckades gestalta den, så pass oväntat var det att på en officiell skylt hitta ett så vardagligt och jargongartat uttryck som lämä (’skjuta hårt slagskott’ ­– ordet uttalas kortstavigt, för den som inte känner till det).

I och för sig är det knappast damer i min ålder som frestas att ”lämä” mot stängslet, och de som satt upp skylten har kanske velat vända sig till ungdomar på deras egen jargong, men skyltar brukar hålla en standardspråklig stilnivå. De unga spelarna från huvudstadsregionen skulle säkert förstå vad som är förbjudet också om det stod exempelvis Inga hårda puckar mot staketet (eller Inga hårda skott, om man vill inkludera fotbollsspelarna i förmaningen). Och då skulle förbudet uppfattas även av svenskspråkiga turneringsdeltagare som inte har klart för sig vad ”lämä” betyder.

Den finska texten är för övrigt också i vardagligaste laget för att återfinnas på en officiell skylt. Det ansåg i varje fall två av mina finska Språkinstitutskollegor som jag rådfrågade.

Men vad använder då svenskar på andra håll för ord om hårda skott? Man ska visserligen inte förvänta sig att alla talspråkliga ord på ett språk har talspråkliga motsvarigheter på ett annat, men sportjargong är ju överlag rik på ord och i det här fallet finns det åtminstone ett par ord som brukar förekomma i sportreferat, nämligen rökare (sätta/slå en rökare) och kanon. Det finns antagligen fler.

Stilmässigt passar dock inte ordet rökare på en skylttext, och förbjudet att slå rökare skulle förstås bli helt fel.

Lämä inte


Tillbaka till rubrikerna | 1 kommentar | Kommentera

30.1.2017 12.12
C-E Rusk
Slagskott
Det mest allmänna ordet torde vara slagskott.
Inga slagskott mot staketet, tack!