Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

rss Språkinstitutet bloggar

Här bloggar vi om stora och små språkliga frågor och fenomen som vi stöter på i vårt arbete eller i vardagen. Vi som skriver är språkvårdare och dialektologer med olika språkliga intressen och arbetsuppgifter.
4.1.2017

Byggnaden och biblioteket kan ha varsitt namn

Maria Vidberg

Helsingfors centrumbibliotek är ett bra namn på det nya biblioteket, men själva byggnaden kan behöva få ett eget namn. Kriterierna för val av namn för en offentlig institution och en offentlig byggnad är olika.

När en offentlig institution, som exempelvis det nya biblioteket i Helsingfors, ska få ett namn är det viktigt att tänka på att namnet ska vara lätt att komma ihåg, förstå, skriva och uttala för att fungera. Om namnet uppfyller de här kriterierna tas det ofta väl emot av namnbrukarna och förankras och integreras i namnbruket. Biblioteken i Helsingfors har namn som uppfyller de här kraven i och med att de innehåller ett ortnamn som lokaliserar tillsammans med beskrivningen bibliotek som talar om för besökaren vad det handlar om: t.ex. Richardsgatans bibliotek, Malms bibliotek och Tölö bibliotek.

Namnet Helsingfors centrumbibliotek passar väl i det här namngivningsmönstret. Själva byggnaden ska inrymma mycket mer än enbart biblioteket, bland annat en biograf, ett café och inspelningsstudior. Det kan därför vara motiverat med ett separat namn för själva byggnaden. Namnet på en byggnad behöver inte heller vara lika informativt som namnet på en institution. Trots det är det klokt att välja ett namn som fungerar på flera språk.


Tillbaka till rubrikerna | 0 kommentarer | Kommentera

Inga kommentarer