Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

rss Språkinstitutet bloggar

Här bloggar vi om stora och små språkliga frågor och fenomen som vi stöter på i vårt arbete eller i vardagen. Vi som skriver är språkvårdare och dialektologer med olika språkliga intressen och arbetsuppgifter.
12.3.2018

Vad är det som står och pratar på gatan?

Nina Martola

Trots att de flesta av oss som kan mer än ett språk vet att det inte råder något ett till ett-förhållande mellan två språk går vi ändå lätt i fällan. Eftersom vi har mainosaika ~ reklamtid, mainoselokuva ~ reklamfilm och mainoskilpi ~ reklamskylt översätter vi av bara farten mainoslakana ~ reklamlakan.

Svenska och finska är bägge sammansättningsrika språk och mycket ofta motsvarar sammansättningarna varandra till bildningssättet, men det gäller att vara observant för plötsligt ramlar vi över fall där det inte fungerar. Exempelvis motsvaras efterleden lakana i mainoslakana inte av lakan på svenska. De stora tygstycken med reklam som man hänger upp t.ex. på husväggar heter reklamvepa. Ordet vepa har alltså tagits till heders i en ny, lite snarlik betydelse. Tidigare var det rätt vanligt att ha vepor på väggen inomhus t.ex. ovanför en soffa eller en säng.

Vill man visa levande bilder i stort format gör man det med hjälp av en storbildsskärm. Har skärmen modestare format talar vi vanligen om videoskärm. På finska skiljer man inte på formatet med hjälp av själva ordet utan det heter videotaulu i bägge fallen.

Inga "stand" på svenska

Finska och svenska går heller inte hand i hand i fråga om inlån av engelska ord. På svenska har vi inget lånord ”stand”. Ordet ständi i finsk tappning förekommer i vardagligt eller jargongartat språk och används i två lite olika betydelser som dock har med varandra att göra. Finns en ”ständi” på en mässa handlar det om en utställningsmonter, eller med ett inhemskt ord stånd.

De reklamskyltar affärerna brukar ställa ut på trottoaren utanför kan också kallas ständi på finska. Ett inhemskt finskt ord för ständi i skyltbetydelsen är mainosteline och det motsvaras av reklamställ eller reklamställning på svenska. Men oftast när man talar om det sättet att göra reklam använder man gatupratare eller trottoarpratare på svenska. Det används till och med i bestämmelser och regler. Men skulle man med det svenska ordet som förebild gå och tala om ”kadullapuhuja” på finska skulle man garanterat sätta myror i huvudet på sin finska samtalspartner. Myror i huvudet har man för övrigt inte på finska hur förvirrad man än är.

gatupratare_foto Nina Martola
Det som på finska kallas ständi kallas ofta gatupratare eller trottoarpratare på svenska. Foto: Nina Martola

Det vore strängt taget önskvärt att trottoarprataren faktiskt pratade, för de uppställda skyltarna är ett otyg för synskadade som lätt snavar över föremål som plötsligt dykt upp på ett ställe som tidigare varit fritt från hinder.  På finska talar man om just ”hinderfrihet” dvs. esteettömyys medan den svenska motsvarigheten betonar en lite annan aspekt. Många städer och kommuner har numera regler för hur skyltarna får ställas upp och hur de får vara utformade med tanke på tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.


Tillbaka till rubrikerna | 4 kommentarer | Kommentera

12.3.2018 16.21
Mediesvensk
Varför finskan först?
Det är matnyttiga råd men förvirrande och irriterande när det mesta här utgår från finskt språkbruk. Det naturligaste är väl ändå att utgå från svenskan i olika situationer. De finska fallgroparna kan självklart komma som varningar efter det. Något att se upp med, det vi ska undvika. Engelskan kan självklart belysa liknande saker.
12.3.2018 17.07
Mona
Pratare
På svenska hyllpratare är hyllypuhuja på finska helt etablerad term i detaljhandeln för små skyltar i butiken.
13.3.2018 11.09
Nina Martola
Varför finska först
Vi på Svenska avdelningen bloggar om "språkliga frågor och fenomen som vi stöter på i vårt arbete eller i vardagen". Eftersom jag arbetar med Stora finsk-svenska ordboken blir det den ordningen för min del.

Tack också till Mona för kommentaren om hyllpratare.
19.5.2018 13.13
Intressant, tack!