Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

rss Språkinstitutet bloggar

Här bloggar vi om stora och små språkliga frågor och fenomen som vi stöter på i vårt arbete eller i vardagen. Vi som skriver är språkvårdare och dialektologer med olika språkliga intressen och arbetsuppgifter.
10.12.2018

Namn på hållplatser som gåvor?

Maria Vidberg

Helsingforsregionens trafik byter namn på spårvagnshållplatsen Tolvskottsgatan i Helsingfors till Utrikesministeriet. Ändringen motiveras med att man vill fira Utrikesministeriet som fyller 100 år.
Metrostationen i Kajsaniemi i Helsingfors bytte år 2015 namn till Helsingfors universitet. Helsingfors stad motiverade namnbytet bland annat med att namnet var en gåva till universitetet som firade sitt 375-årsjubileum. Helsingfors stads namnkommitté motsatte sig däremot ändringen.

I januari 2019 är ett namnbyte med samma motivering aktuellt igen. Enligt en nyhet från Helsingforsregionens trafik ska spårvagnshållplatsen Tolvskottsgatan på Skatudden byta namn till Utrikesministeriet. Ändringen motiveras med att Utrikesministeriet firar sitt 100-årsjubileum i år. Det nya namnet är alltså – igen – en gåva.

Ortnamn tillhör alla

Att ge bort ett hållplats- eller stationsnamn som present är problematiskt i och med att ortnamn är allmängods. Namn på hållplatser finns till för att underlätta orienteringen för allmänheten. Om ett namn av någon orsak är problematiskt att till exempel stava eller uttala eller lätt kan förväxlas med ett annat namn kan det vara motiverat att ändra det. Men om detta inte är fallet rekommenderar namnvårdarna att man ska vara mycket försiktig med att byta ut etablerade namn. 

Långsiktighet och stabilitet

En tilläggsmotivering till det nu aktuella namnbytet är att det nya namnet beskriver hållplatsens läge bättre. Det är säkert sant att Tolvskottsgatan är ett okänt gatunamn för många som inte har lokalkännedom i området, men så är det med många hållplatsnamn. Eftersom hållplatser ofta får namn enligt de tvärgator de ligger vid är det oundvikligt att också namn på mindre kända gator används. För att orienteringen ändå ska fungera finns lyckligtvis hjälpmedel som kartor och navigatorer. Att namnge hållplatser enligt det här mönstret är dessutom långsiktigt och stabilt eftersom gator sällan byter namn. Om Utrikesministeriet till exempel skulle flytta blir hållplatsens namn missvisande och måste bytas ut igen. 

Inom loppet av bara några år har alltså två offentliga aktörer fått en metrostation respektive en spårvagnshållplats uppkallade efter sig med anledning av ett jubileum. Eftersom namn är allmängods måste det finnas mycket starka skäl för att byta ut dem och i ljuset av det känns det tvivelaktigt att behandla dem som presenter.

Till Helsingforsregionens trafiks nyhet

Tillbaka till rubrikerna | 2 kommentarer | Kommentera


Namn/signatur
Rubrik
kommentar *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
8.2.2019 12.38
Lisbeth
Så är det
Skribenten har så rätt i det här. Har stadens namnkommitté ingen auktoritet kan man fråga sig?
11.2.2019 12.54
Maria Vidberg, namnvårdare
Helsingfors stads namnkommitté
Helsingfors stads namnkommitté bereder namnärenden men har inte befogenhet att fatta beslut i namnfrågor. Namnkommittén har ändå ingen koppling till Helsingforsregionens trafik, men ger på begäran utlåtanden också till HRT.