Till innehållet

Vad heter rinkka på svenska?

Nina Martola i tidningen Pohjola-Norden nr 3/2012

Då och då får den svenska språkvårdsjouren vid Institutet för de inhemska språken frågan vad en ”rinkka” ska kallas på svenska. Att svaret lyder ryggsäck brukar tas emot med tvivel: Men man måste ju göra skillnad på rinkka och reppu. Svaret på det är både ja och nej. Om ett språk delar in en viss del av ett verklighetskontinuum i två olika begrepp är man tvungen göra skillnad, ja. Men i ett annat språk, som inte delar in samma kontinuum på samma sätt, behövs det kanske inte två ord. I annonser för fritidsutrustning lyder den övergripande rubriken för produkterna i fråga Ryggsäckar på svenska och Reput ja rinkat på finska. I (amerikansk) engelska har man också bara ett ord för båda typerna av ryggsäck: backpack.

Det råder inte något ett-till-ett-förhållande mellan begrepp i olika språk. På finska klarar man sig exempelvis med ett verb, leikata, där man på svenska är tvungen att skilja mellan skära, klippa och operera.

Ordet ryggsäck täcker alltså både reppu och rinkka. Om typen av ryggsäck är väsentlig i ett sammanhang kan man precisera sig också på svenska. På webbsidor om fjällvandring diskuteras fördelarna med ramryggsäck versus ramlös ryggsäck, anatomisk ryggsäck eller softpack. Den senare typen har inbyggda ramar. Den kallas anatominen rinkka eller rosnarinkka på finska i motsats till putkirinkka.

Den gängse benämningen på allt från små miniryggsäckar med handväskfunktion till enorma fjällvandrarsäckar är alltså ryggsäck på svenska. För det mesta anger kontexten vilken typ det är fråga om. En person som är ute på fjällvandring eller tågluff klarar sig knappast med en tio liters ryggsäck. Om kontexten inte räcker till finns sammansättningarna vandringsryggsäck och reseryggsäck, eller – för att framhålla att det handlar om en mindre ryggsäck – dagsryggsäck. Men de är mycket lågfrekventa ord jämfört med det allmänna ryggsäck. Ett vardagsord för ryggsäck är rygga.