Till innehållet

Har du blivit trollad?

Nina Martola i tidningen Pohjola-Norden 2/2013

Verbet trolla är gammalt i svenskan. De äldsta beläggen är från 1400-talet. Enligt Svensk ordbok har ordet två betydelser:

1 verka med övernaturliga (och skrämmande) krafter om vissa mytologiska figurer

2 åstadkomma till synes övernaturliga förändringar eller händelser med illusoriska medel

De som utför trollandet eller bedriver trolldom i den första betydelsen är (fiktiva) häxor och trollkarlar med magiska krafter, t.ex. Harry Potter och hans gelikar. Den andra betydelsen syftar på illusionister eller trollkarlar som utför trollkonster inför publik genom att trolla fram kaniner ur hattar och liknande. I båda betydelserna kan verbet användas överfört om att folk i allmänhet utför något imponerande.

Trolla uppträder vanligen utan objekt: han kan trolla. Vid behov anges det som utsätts för trollandet med prepositionen med, t.ex. frissan trollade med mitt hår. Verbet förekommer också i kombination med s.k. partikel: trolla fram något och trolla bort något. Den som blir utsatt för trolldom blir förtrollad: Nils Holgersson blev förtrollad till en pyssling.

Numera hör man ofta ungdomar säga saker som jag trollade honom, dvs. de använder trolla med objekt. Det verkar vara fel konstruktion jämfört med det verb som ordböckerna (tills vidare) tar upp. Men här har vi inte längre att göra med det gamla verbet trolla utan med ett ord som vandrat in i ungdomsspråket från engelska. Från början har verbet avsett trollande på nätet. De som trollar i de sociala medierna är ute för att provocera. Här är ett exempel på den användningen:

Jag kan bara inte låta bli att trycka till griniga fanboys som sitter och trollar varenda jävla tråd.

En fanboy är en hängiven supporter, och tråd syftar på diskussionstrådar på internet. Skribenten vill sätta provokatörerna på plats.

Från den virtuella världen har trolla tagit sig in den reella tillvaron:

NN trollade mig fett mycket med denna (som jag nyss ägde ut min syrra på också): "Jag ska få dig att säga svart" …

Exemplet är hämtat ur en blogg, men den trollning som beskrivs skedde inte över nätet utan i en samtalssituation. NN hade uppmanat bloggaren att undvika ordet ”svart” och sedan (via en ramsa) lurat henne att säga det i alla fall. Skribenten hade sedan använt samma trick på sin syster. I citatet från bloggen ingår också två andra ungdomsord, fett (förstärkningsord) och äga ’vinna över, besegra’.

Till den nya användningen av trolla ansluter sig substantivet trollning. Det används särskilt om ett enskilt skämt eller spratt men också vid sidan av trollande om aktiviteten att trolla någon.

Verbet förekommer för övrigt också i finska i formerna trollata och trollailla.