Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Det känns gott att lägga sig i blöt

Monica Äikäs i tidningen Pohjola-Norden nr 4/2013

Det känns gott att lägga sig i blöt för det man tror på säger en finlandssvensk politiker med övertygelse. I en text som också handlar om politik står det: Personer som vill lägga sig i blöt för det gemsamma bästa är värda all respekt som finns. Och en programledare säger om sin insats i ett tv-program: Det är bara att sätta sig själv i blöt och verkligen försöka.

I alla tre fallen gör sammanhanget det klart att det inte handlar om att lägga sig i badkaret – även om också det kan kännas gott – utan om att engagera sig, att ta personligt ansvar, att satsa sina krafter. Gemensamt för exemplen är att de är tagna ur finlandssvenska texter, och det är inte svårt att förstå varifrån uttrycket lägga/sätta sig (själv) i blöt kommer i dessa fall. Det är naturligtvis finskans panna itsensä likoon som finns i bakgrunden. Detta finska uttryck definieras i Stora finsk-svenska ordboken som ’engagera sig, ge ut av sig själv’.

I standardsvenskan har uttrycken lägga i blöt och lägga sig i blöt i allmänhet helt konkret att göra med vatten. Man kan lägga gelatinbladen i blöt i kallt vatten. En sköldpadda ska ha ett grunt vattenområde att lägga sig i blöt i. Också människor kan lägga sig i blöt, till exempel på ett spa som har inbjudande badkar där man kan lägga sig i blöt så länge man vill.

I finlandssvenskan har alltså uttrycket lägga sig (själv) i blöt börjat användas i bildlig bemärkelse, som ett idiom. Från tidigare finns det ett annat finlandssvenskt idiom med i blöt, nämligen lägga pengar i blöt ’satsa pengar’. De två idiomen är i viss mån besläktade; steget är kanske inte så långt från att satsa pengar till att satsa sina krafter. I standardsvenskan finns däremot sedan länge ett idiom med i blöt som har en helt annan betydelse: lägga näsan i blöt ’blanda sig i saker som man inte har med att göra’.