Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Nättalko för att sprida talko?

Reuters ruta 28/4 2013

Om man vill minska skillnaderna mellan finlandssvenska och sverigesvenska är den enda metoden inte att motarbeta finlandismer – man kan också arbeta för att sprida trevliga och funktionella finlandismer i Sverige. Till exempel rådda och råddig har som bekant fått en viss spridning tack vare Tove Jansson och Muminböckerna.

Ett ord som utan tvekan kunde vara värt att spridas i sverigesvenskan är talko, som ju saknar direkt motsvarighet på svenska (på norska finns motsvarigheten dugnad). Ordet finns redan i SAOL med beteckningen ”finl.”, och det har nyligen aktualiserats genom en diskussion bland språkintresserade i Sverige om vilket ord man skulle kunna tänka sig som motsvarighet till engelskans crowdsourcing.

Crowdsourcing kan enligt Språkrådet i Sverige förklaras ungefär som ’att lägga ut en uppgift på en odefinierad grupp människor, framför allt på nätet’. Det är alltså ett slags motsvarighet till outsourcing som betyder att lägga ut något på entreprenad. Skillnaden är att man genom crowdsourcing vänder sig till en odefinierad grupp som i princip förväntas ställa upp gratis.

Bland de tänkbara ord som nämns på Språkrådets webbplats kan nämnas folkentreprenad, samentreprenad, svärmarbete, tankeverkstad, grupparbete och allemansdelegering men också tänktalko – det sista med tillägget att talko är ”finska för gemensamt frivilligarbete” (fast det borde förstås stå finlandssvenska, eftersom det finska ordet är talkoot). Och visst tycker man ju som finlandssvensk att det som avses kan uppfattas som ett slags talkoarbete.

Det föreslagna tänktalko är kanske inte det bästa möjliga alternativet, eftersom det lätt för tankarna till brainstorming eller tankesmedjor. Däremot skulle det enligt min mening sitta bra med nättalko eller webbtalko för att visa att det handlar om gemensamt arbete på nätet. Kanske skulle vi starta ett nättalko för att sprida ordet talko i Sverige?

I finlandssvenskt språkbruk förekommer både ett talko och en talko, men det som i första hand rekommenderas är ett talko – inte minst för att det möjliggör pluralformen flera talkon.

Croudsourcing ska för övrigt inte förväxlas med crowdfunding som på svenska brukar kallas gräsrotsfinansiering och som också ofta fungerar via nätet.

Mikael Reuter

mikael[at]undala.fi