Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Hemma från och barnfödd i

Reuters ruta 7/3 2013

När man som finlandssvensk läser rubriken ”Prinsen är hemma från Afghanistan” blir den första reaktionen lätt att man tror det har kommit fram att Englands prins Harry är född och uppvuxen i Afghanistan. Men så är det naturligtvis inte. Det som avses i den hovblogg där jag såg rubriken är förstås att han har återvänt från sin vistelse i Afghanistan.

Uttrycket hemma från används i rikssvenskan i betydelserna ’återkommen från’ (som i fallet med prinsen) och ’borta från’ (stanna hemma från skolan, vara hemma från jobbet). Däremot förekommer uttrycket i den finlandssvenska betydelsen ’född och uppvuxen i’ knappast alls i Sverige, även om vissa äldre källor anger att det har använts regionalt. Att August Strindberg har använt uttrycket några gånger kan kanske ha berott på att hans hustru Siri var ”hemma från Finland”?

Många av oss har lärt oss att finlandismen ”vara hemma från” kan ersättas med ”vara hemma i”. Men det beror på att vi eller våra lärare har läst Hugo Bergroths text slarvigt. Han skriver uttryckligen (i Finlandssvenska 1917) att det förutsätter att personen i fråga bor och har sitt hem och sin verksamhet på orten. Man ska alltså inte skriva ”Lisa är hemma i Jakobstad men bor numera i Åbo”. Däremot går det bra i sammanhang som ”Kalle har länge varit utomlands men nu är han hemma i Vasa igen”.

Det finlandssvenska ”vara hemma från (en ort)” kan vid behov vanligen ersättas med det enkla från: Hon är från Jakobstad. Vill man framhålla att personen inte längre bor på orten i fråga kan man säga bördig från eller född och uppvuxen i eller använda det något ålderdomliga barnfödd i: Hon är barnfödd i Jakobstad men bor numera i Åbo.

Uttrycket barnfödd i uppfattas uppenbarligen som lite förlegat både i Sverige och i Finland. Många tycker att det verkar konstigt då man ju alltid föds som barn. Efttersom man inte kan vara ”vuxenfödd” borde det ju räcka med född. Men så enkelt är det inte. Slutleden -född har här uppenbarligen samma betydelse som i uppfödd,  alltså en bildning till verbet föda i betydelsen ’nära’, ’ge föda’. En konklusion kunde vara att betydelsen av barnfödd i är ’uppvuxen och eventuellt till och med född i’. Och då motsvarar det ju ganska väl det finlandssvenska ”hemma från”.

En intressant detalj är teorin att uttrycket barfota helsingforsare, som framför allt av en äldre generation användes om genuina ”stadibor”, ursprungligen beror på en feltolkning av barnfödda helsingforsare, där man alltså har hört barnfödda som barfota. Huruvida det ligger någon sanning i den teorin vågar jag inte säga något om.

Mikael Reuter 

mikael[at]undala.fi