Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Riskera straff och fira semester

Reuters ruta x/7 2012

Kan man faktiskt säga att en person som gjort sig skyldig till brott ”riskerar ett straff på fem år”? Ordet riskerar innehåller ju ett element av risk(tagning), som då man säger att han riskerade sitt liv för att rädda hunden. Däremot är det väl inte fråga om en sådan slumpartad risk då det gäller domstolars rättskipning? Och är det verkligen korrekt att tala om att ”fira semester” när man är ledig och tillbringar sin semester till exempel på landet eller med att segla? Att fira är väl att skåla och festa i goda vänners lag, och det gör man kanske då och då men inte under hela den tid semester pågår.

Det här undrar en nyfiken frågeställare, och hennes undran är i och för sig befogad eftersom det i bägge fallen handlar om ett slags betydelseutvidgning hos orden i fråga. Enligt de definitioner man hittar i ordböckerna borde riskera och fira inte kunna användas på det här sättet.

Men faktum är ändå att de används så här – inte bara i Hufvudstadsbladet och andra finlandssvenska medier, utan också i rikssvenskt språkbruk. Och den användningen är så pass allmän att det är svårt att stämpla den som oriktig. Snarare är det väl fråga om att ordböckerna inte riktigt har fångat upp alla ordens betydelsenyanser.

Att riskera betyder enligt ordböckerna att utsätta sig (eller någon/något annat) för en viss risk: begår man ett brott så riskerar man fängelse och gör man något farligt så riskerar man livet. I frågeställarens exempel handlar det emellertid om något som sker mer passivt: att löpa risken att drabbas av straff. Att verbet riskera används på det sättet är så vanligt (och förståeligt) att den användningen enligt min mening borde tas upp i ordböckerna.

Fortsätter vi att läsa i ordböckerna ser vi att fira betyder att uppmärksamma en positiv händelse eller liknande genom att ordna en festlighet eller att hylla en person. Man kan fira jul, fira segern med en flaska champagne och fira födelsedagsbarnet, och Helsingfors har nyligen firat 200-årsjubileum som huvudstad. Likaså kan man vara ute och fira (dvs. festa) utan någon speciell anledning.

Ser vi på det första exemplet kan vi ana oss till hur den utvidgade betydelsen har uppstått: om man firar jul på landet avser man kanske i första hand själva julfirandet, men det är också lätt att tolka det som att man tillbringar julhelgen där. Och då är steget inte långt till att man firar semester på en viss ort, eller enbart firar semester i betydelsen ’har semester’. Eller som en svensk pastor skriver på webben: ”I vårt land har vi dessutom den stora förmånen att efter ett års aktivt arbete få fira semester. Alltså har vi inte bara semester, vi kan fira semester i glädje och tacksamhet.”

Mikael Reuter 

mikael[at]undala.fi