Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

I samband med

Reuters ruta 21/8 2012

I väderrapporterna, både i radion och på webben, har vi i sommar fått höra och läsa om ”ett lågtryck i vars samband det förekommer åskskurar” eller ”åskskurar, i vars samband det förekommer kraftiga åskbyar”. Det verkar vara en tämligen ny finskpåverkad konstruktion i finlandssvenskan, även om det sedan gammalt finns många andra exempel på osvenska genitivkonstruktioner.

Att det handlar om en direktöversättning av finskans ”jonka yhteydessä” är tämligen självklart. Man kan ju inte på svenska säga att något förekommer ”i någots samband”, utan det heter i så fall i samband med något. Meteorologerna kan alltså varna för åskskurar i samband med vilka det förekommer kraftiga åskbyar. Men på svenska kan det ofta också uttryckas med enklare prepositionsuttryck eller liknande. Man kan till exempel tala om åskskurar med kraftiga åskbyar eller lågtryck med risk för åskskurar.

Praktiskt taget alla belägg på konstruktionen ”i vars samband” som man hittar på webben hänför sig uttryckligen till väderrapporter. Men det finns också några få andra exempel: ”konfirmationen, i vars samband de första gången åtnjutit den heliga och dyra nattvarden”, ”festen i vars samband allt skedde”. Alla exemplen härstammar från sidor med anknytning till Finland.

Allmänt taget tror jag att finlandssvenska språkbrukare – åtminstone professionella skribenter – numera är mer medvetna än tidigare om att finska genitivkonstruktioner ofta inte kan översättas direkt till svenska, utan att man på svenska i motsvarande fall använder prepositionsuttryck. Genitivuttryck som ”energins kostnader” (energikostnaderna, kostnaderna för energi), ”oljans påfyllning” (oljepåfyllning, påfyllning av olja) och ”brons öppningsföreskrifter” (så här öppnas bron) skulle knappast användas av någorlunda språkmedvetna finlandssvenskar i dag. Därför får vi också hoppas att de som ansvarar för de svenska väderrapporterna i Finland slutar använda uttrycket ”i vars samband det förekommer”.

Mikael Reuter 

mikael[at]undala.fi