Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Enkönade förhållanden

Reuters ruta 10/11 2012

För en tid sedan berättades det i Hbl om en fullmäktigeledamot som bland mycket annat inte accepterade samkönade äktenskap. Ett par dagar senare kunde vi läsa att Barack Obama i maj hade sagt att han anser att enkönade par ska få gifta sig. Så vad är det rätta och rekommendabla uttrycket för par av samma kön och äktenskap mellan dem: samkönade eller enkönade?

Saken har varit aktuell och diskuterats rätt länge i Sverige. Till en början talade man nästan enbart om samkönade förhållanden, och i det allmänna bruket dominerar detta troligen fortfarande. Man utgår då från att förleden sam- står för samma.

Men så är det faktiskt inte. I de flesta ordbildningar på sam- står detta inte för samma utan för samman eller tillsammans. En samskola är inte en skola för elever av samma kön, utan tvärtom motsatsen till pojkskolor och flickskolor (som fanns ännu för mindre än femtio år sedan), precis som sambad i bastu eller badinrättningar innebär att kvinnor och män kan bada tillsammans. Personer eller organisationer som samarbetar eller samverkar utför sällan samma arbete utan kompletterar tvärtom varandra. Ett gott samliv innebär inte att man lever samma liv utan att man har ett gott liv tillsammans, och väl samspelta musiker eller skådespelare spelar inte samma stämma eller samma roll.

Till saken hör dessutom att samkönad sedan gammalt är en biologisk fackterm med en helt annan innebörd: det avser vissa växter och lägre djur (som sniglar) hos vilka individerna har både han- och honorgan och alltså kan befrukta sig själva.

Ser vi på språkbruket i övrigt skulle alltså samkönat äktenskap snarare kunna tolkas som ’äktenskap mellan individer av olika kön’ – alltså som ett traditionellt äktenskap mellan kvinna och man.

Av de här orsakerna har språkvårdarna stannat för att i stället föra fram och rekommendera ordet enkönad. Ett enkönat äktenskap eller par eller parförhållande är en entydig benämning för äktenskap eller annat parförhållande mellan personer av samma kön. Motsatsen blir då ett tvåkönat parförhållande, vilket gör det lätt att vid behov skilja mellan de två.

Den här rekommendationen verkar ha gått fram rätt bra inte minst i mediernas språkbruk, och det finns alla skäl för oss i Finland att följa den – precis som i artikeln där Obamas syn på äktenskap mellan personer av samma kön nämndes.

 Mikael Reuter 

mikael[at]undala.fi

(Observera att denna rekommendation är föråldrad. Se Ordförrådet och Reuters ruta 19/10 2013 för en nyare rekommendation.)