Till innehållet

Vad gör du som bäst?

Reuters ruta 15/8 2011

”Lipponen håller som bäst en presskonferens i Helsingfors”, kunde man läsa på Hufvudstadsbladets webbplats i torsdags. Det är knappast något som en finlandssvensk skulle reagera över – vi uppfattar det som liktydigt med att presskonferensen pågår just nu. Men för en sverigesvensk har det uppenbarligen en annan och lite mer speciell betydelse: presskonferensen når sin topp och är nu som intensivast. Det kan förstås också ha varit en korrekt beskrivning av den Lipponenska presskonferensen.

Uttrycket som bäst i den neutrala betydelsen ’just nu, för tillfället’ hör till de finlandssvenska egenheter som den svenska språkexperten Linnea Hanell tar upp i den Magmarapport som jag nämnde i min förra ruta. Så vitt jag vet är detta något som inte tidigare har uppmärksammats som en finlandism.

Uttrycket som bäst kan i första hand jämföras med andra fall av som plus superlativ: som störst, som vackrast, som mörkast. Sommaren är som bäst när det är som ljusast och som varmast, och man arbetar som bäst när man är pigg och utvilad. Kombineras det med ett verb som uttrycker pågående handling har det i rikssvenskan närmast betydelsen ’för fullt’. Linnea Hanell ger som exempel meningen ”På restaurangen håller man som bäst på att pröva sig fram till det bästa receptet”.

Den betydelseutveckling som har skett i finlandssvenskan är i och för sig ganska lätt att förstå. Redan det citerade exemplet med restaurangen kan ju tolkas som att man just nu håller på och prövar sig fram, och motsvarande gäller meningar som ”Vi håller som bäst på att planera höstens helg- och intensivkurser” och ”Själv ska jag på bröllop på fredag och håller som bäst på och förbereder mig och funderar på vad jag ska ha för make-up mm.” (två exempel bland många på webbplatser i Sverige). I de här fallen är det tänkbart att man som finlandssvensk tolkar betydelsen annorlunda än en sverigesvensk, men betydelsen ’just nu’ verkar förekomma också i Sverige (t.ex. i en mening som ”Thai Airlines jumbojet håller som bäst på att taxa in till Terminal 3”, där det knappast handlar om att flyget taxar in särskilt intensivt).

Helt klart är i alla fall att som bäst i meningar av den här typen av de flesta sverigesvenskar tolkas ungefär som ’för fullt’ eller ’som intensivast’. Det finns alltså en risk för att vi blir missförstådda om vi använder uttrycket i den neutrala betydelsen ’just nu’, och det bör vi vara medvetna om.

Mikael Reuter 

mikael[at]undala.fi