Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Tvingad och tvungen

Reuters ruta 29/6 2011

En vän till mig har reagerat på rubriken ”Poliser tvingade skjuta” i Aftonbladet, när det handlade om poliser som skulle stoppa och ta fast en rånare. Han menar att formen ”tvingade” här antyder att det var någon som tvingade dem att skjuta, vilket knappast var fallet, och att det därför i stället borde ha stått ”tvungna”.  

Tvinga definieras i Svensk ordbok som att ”utnyttja sin fysiska styrka eller maktställning till att förmå (ngn att) mot sin vilja handla på visst sätt; genom våld, hot e.d.” Böjningen är i första hand svag, det vill säga tvingade, tvingat, med de starka tvang och tvungit som andrahandsformer. Formerna tvingad och tvungen anges emellertid som jämställda. Under uppslagsordet tvinga sägs inget om att det finns en skillnad i betydelse eller användning i fråga om formerna tvingad och tvungen.

Det som har relevans i det här fallet är emellertid att tvungen finns som ett särskilt uppslagsord, som ett adjektiv och inte som en böjningsform av tvinga. Den betydelse som anges är ”som (av yttre omständigheter) tvingas”. Ordet används bara predikativt, alltså i samband med verb som är eller blir.

Nu känner jag inte till de omständigheter som tvingade poliserna att skjuta, men knappast var det någon chef som utnyttjade sin fysiska styrka eller maktställning till att förmå dem att göra det mot sin vilja. Snarare var det då de yttre omständigheterna – rånaren skulle inte i annat fall ha kunnat stoppas och tas fast. Med andra ord var poliserna uppenbarligen tvungna att skjuta, inte tvingade – precis som frågeställaren säger.

Om man får en trevlig inbjudan men är förhindrad så kan man alltså svara att man tyvärr är tvungen att tacka nej. Skriver man däremot att man är tvingad att tacka nej låter det som om någon närstående utnyttjar sin maktställning och förbjuder en att delta. På motsvarande sätt kan man säga att någon i en förtvivlad situation kan bli tvungen att stjäla t.ex. mat, men om en minderårig blir tvingad att stjäla så handlar det om någon som med våld eller hot tvingar honom eller henne till det.

Formen tvungen kan som sagt också användas i betydelsen ’tvingad’. Så var det till exempel då biskop Brask enligt sägnen skrev ”Härtill är jag nödd och tvungen” på sin brasklapp när han tvingades sätta sitt sigill under riksdagens beslut att straffa ärkebiskopen Gustav Trolle.

Mikael Reuter 

mikael[at]undala.fi