Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Linjedragningar

Reuters ruta 25/5 2011

I dessa tider när de politiska partierna måste visa vad de står för och hålla fast vid sina målsättningar och politiska vägval kan det vara aktuellt att lyfta fram fennicismen linjedragning. Två olika läsare har bett mig uppmärksamma den, eftersom den på senare tid har förekommit rätt ofta i det finlandssvenska massmediespråket.

Visst, ordet linjedragning finns utan tvivel i svenskan. Om man googlar hittar man över fyratusen belägg från Sverige. Men det kan vara befogat att titta närmare på dem. I svenskan har nämligen linjedragning bara en mycket konkret betydelse, och praktiskt taget alla belägg från Sverige handlar om sådant som busslinjer eller ledningar. Bland exemplen kan nämnas ”den nya linjedragningen för 5:ans buss mellan Växjö och Sandsbro”, ”en rationell linjedragning ger kortare färdvägar” och ”förslag till linjedragning för den grekisk-italienska naturgasledningen”.

Ser man på användningen i finlandssvenskan är bilden en helt annan. Här kan man läsa om att Sata-kommittén har haft i uppgift att arbeta fram ”grundläggande linjedragningar” för reformen av den sociala tryggheten, att Konsumentombudsmannen har ”gett en linjedragning” om snabblån, att miljönämnden har fått i uppdrag att bereda ett förslag till ”principiell linjedragning i vindkraftsfrågan” och att Soini & Co nu har ”överlåtit jobbet att skapa en ny politisk linjedragning till sossarna.”

Bakom de här användningarna av linjedragning ligger naturligtvis finskans linjanveto eller linjaus.

Det finns inte något enskilt svenskt ord som kan ersätta alla dessa linjedragningar, utan man får välja mellan flera alternativ beroende på sammanhang och betydelse. Ofta kan det handla om riktlinjer, men också om målsättning, mål, vägval, utstakning, strategi eller positionsbestämning. Vi kan Till exempel tala om riktlinjer för en reform, om att staka ut gränser för snabblån och om nya politiska vägval.

Mikael Reuter 

mikael[at]undala.fi