Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Abir på penkis – eller bänkis?

Reuters ruta 23/2 2011

För en tid sedan har vi fått läsa och höra en hel del om årets abiturienter, som nyligen firade sin bänkskuddardag (allmänt kallad penkis), alltså den dag då de skuddade skolbänken av sig för att på allvar gå in för studentskrivningarna. Inte oväntat har böjningen av kortformen abi och stavningen av penkis lett till animerade diskussioner bland annat på Facebook.

Hufvudstadsbladet använde helt riktigt pluralformen abir, men det har fått mothugg. Det är ju ”abin” man säger (i pluralis), menar en och annan. Och visst håller jag med om att den formen är vanlig i finlandssvenskan för detta enbart finländska ord – men oriktig är den likafullt. Jag har skrivit om detta många gånger tidigare, men det tål upprepas: ett en-ord som abi kan aldrig få en pluralform på -n som sammanfaller med bestämd form singularis. Det är neutrer (ett-ord) som har en pluralform på -n: ett dike, flera diken, ett tema, flera teman. Följaktligen är de korrekta pluralformerna (flera) abir, videor, kaverir (om man använder detta finska ord som lånord) osv. Och en-ord på -ande får som bekant ingen ändelse i obestämd form pluralis: flera studerande, flera ordförande osv.

Också stavningen av penkis har ifrågasatts. På finska skrivs det penkkis, och det är ju ett lånord från finskan, menar man. Den saken kan förstås diskuteras. Självklart är det ett ursprungligen finskt ord, men jag menar ändå att det så till den grad har införlivats med det vardagliga ordförrådet i finlandssvenskan att det bör anpassas till svenska skrivregler. Och på svenska dubbeltecknar vi aldrig k, p och t efter m och n – vi skriver inte ”lamppa”, ”vinkka”, ”väntta” osv. Det blir inte heller bättre om man skenbart försvenskar penkkis och skriver ”penckis”, för stavningen med ck efter m och n är lika främmande som dubbelteckning.

I samband med diskussionen på Facebook var det några vänner i Österbotten som tyckte vi kunde ta steget ut och skriva bänkis, eftersom det syftar på bänkskuddardagen eller bänkskuddargillet. Det är en fascinerande idé, men definitivt inte något som språkvårdarna kan tvinga på språkbrukarna, eftersom det handlar om ett så vardagligt ord. Så nu kastar jag bollen till de kreativa språkbrukarna, inte minst nästa års abir. Vill ni vara så radikala att ni går in för den nya finlandismen bänkis i stället för penkis? Lycka till!

Mikael Reuter