Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Var annars?

Reuters ruta 20/5 2010

”Var annanstans än i skolan behövs det lärare?” ”Var annanstans kan man ansöka om understöd?” Så kan en finlandssvensk fråga, och det är knappast någon av hans eller hennes landsmän som reagerar på formuleringen. Men för de flesta sverigesvenskar känns den konstig, om än inte direkt felaktig.

Frågor inledda med ”var annanstans” förekommer i och för sig sporadiskt också i Sverige, men det råder ingen tvekan om att det handlar om en så kallad statistisk finlandism. De belägg som den glade googlaren hittar på sidor i Sverige är betydligt färre än de som finns på sidor i Finland, och de förekommer främst i bloggar och liknande – i många fall troligen skrivna av finlandssvenskar i Sverige.

Motsvarande sverigesvenska uttryck är var annars: Var annars kan man fiska lax mitt i stan? Var annars hittar man en liknande miljö? Ett annat alternativ är var någon annanstans, även om det är betydligt mindre vanligt: Var någon annanstans finns den möjligheten?

En tumregel är att annanstans ska föregås av antingen någon eller ingen. Vi ska alltså inte tala om att ”flytta annanstans” utan hellre säga eller skriva flyttat någon annanstans eller flytta till annan ort.

”Delta i kostnaderna” en finlandism

I min förra ruta skrev jag om finlandismen komma emot i betydelsen ’komma till hjälp’ eller ’delta i kostnaderna’. En alert kollega har gjort mig uppmärksam på att också uttrycket ”delta i kostnaderna” är en statistisk finlandism, som mig veterligen inte har behandlats tidigare i språkvårdslitteraturen. Dessutom är ju uttrycket strängt taget ologiskt: det är ju inte i kostnaderna man deltar, utan i betalningen av kostnaderna. Att vi använder det i Finland beror förstås på det motsvarande finska uttrycket ”osallistua kustannuksiin”. Det närmast motsvarande svenska uttrycket är ”vara med och betala kostnaderna”.

Mikael Reuter