Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Över tio minusgrader?

Reuters rutor 12/3 2010

Sällan har temperaturen varit ett så aktuellt diskussionsämne som den här vintern. Kölden har varit hård, och man har frågat sig om den ska öka eller minska. Tror du det blir över tio grader kallt i natt? I går var det ju under fem grader, men de har visst lovat att det ska stiga igen...

Ja, det är inte helt klart vad folk menar när de talar om köldgrader. Betyder ”under” att det är varmare eller kallare än ett visst gradtal? Betyder ”stiger” att det är kölden som tilltar eller att temperaturen stiger så att det blir varmare?

Så länge vi talar om värmegrader finns det förstås inget problem. Stiger det så blir det varmare, och är det över tio grader så är det varmare än tio grader. Likaså är det i princip entydigt om vi nämner ordet ”temperaturen”. Om temperaturen sjunker blir det kallare, och stiger den blir det varmare, var vi än befinner oss på skalan. En förutsättning för att temperaturen ska kunna stiga till tio minusgrader är alltså att det är kallare än så.

Det som leder till osäkerheten i fråga om köldgrader är förstås att vi uppfattar en högre siffra som någonting högre. Uttrycket ”över tio minusgrader” kan därför analyseras på två sätt. ”Över” kan antingen hänföra sig till siffran tio, eller till hela uttrycket tio minusgrader. I det förra fallet handlar det alltså om elva eller fler minusgrader (dvs. mer än tio grader kallt), medan det i det senare fallet snarast avser något som på temperaturskalan ligger över minus tio, alltså i princip minus nio eller varmare.

På samma sätt är det med stiga och sjunka. Gradtalet stiger, men temperaturen sjunker. Så när det är iskallt och vi säger ”Oj, nu har det stigit till över tjugo grader” så menar vi för det mesta att det har blivit kallare. Men det hindrar inte att vi en annan gång, när det blir varmare igen, kan säga att det har stigit till bara ett par grader. Det är föga konsekvent, men för det mesta förstår vi varandra rätt.

Annat är det naturligtvis med väderrapporter. Där gäller det att vara klar och entydig, och då är det bäst att säga att temperaturen stiger respektive sjunker, eller ännu hellre att det blir varmare eller kallare.

Mikael Reuter