Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Komma emot och till mötes

Reuters ruta 23/4 2010

”Jag kommer emot dig till stationen” kan en finlandssvensk säga i betydelsen ’jag (kommer och) möter dig’. Och inte nog med det – i en tidningsartikel för några månader sedan stod det att ”samhället har dock kommit emot”, när det som avsågs var att samhället (via FPA) har deltagit i kostnaderna för en dyr medicin.

De här sätten att använda komma emot har vi förstås fått från finskan, genom en direkt översättning av tulla vastaan i bägge betydelserna. På svenska används komma emot huvudsakligen rent konkret om att mötas, vanligen av en händelse: hon kom emot mig på gatan. En specialbetydelse är att råka stöta till – frasordboken Svenskt språkbruk ger exemplet ”Hon kom emot det vassa bordshörnet”.

Min svenska kollega bekräftar att ett uttryck som ”jag kommer emot dig till hamnen” låter konstigt men troligtvis ändå förstås. Den betydelsen nämns också i Svenskt språkbruk, med tillägget ”finl.” och med exemplet ”när du kommer på tisdagen så kommer jag emot”.

Däremot torde komma emot i betydelsen ’komma till hjälp’ eller ’delta i kostnaderna’ vara mer eller mindre obegripligt för den som inte känner till det finska uttrycket. Det finns alltså starka skäl att undvika åtminstone den användningen av uttrycket.

Ett närliggande uttryck med delvis lite högtidlig klang är komma (eller gå) till mötes. Det verkar påfallande ofta användas i religiösa sammanhang (Jesus kom oss till mötes redan när vi döptes i Hans namn; genom försoningen har Gud kommit oss till mötes), men förekommer också i helt neutrala sammanhang (en vaktmästare kom oss till mötes när vi kom in, berget var fullt av får som kom oss till mötes). Att komma någon till mötes kan också mer allmänt betyda att närma sig någon (ofta i abstrakt mening).

I överförd bemärkelse används gå (någon) till mötes om att kompromissa eller på annat sätt närma sig sin motpart (Kina verkar gå USA till mötes; vi har gått dem till mötes på alla de punkter där de har ställt krav). Och så går vi ju alla vårt öde till mötes.

Mikael Reuter