Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Fortsatt värmebölja?

Reuters ruta 12/7 2010

Värmeböljan fortsätter, har vi fått höra i flera dagar, och vad är bättre än det. Men är det verkligen en värmebölja vi har upplevt?

Här i Norden uppfattar vi väl i allmänhet en värmebölja som något positivt: en period av skön sommarvärme. Men eftersom klimatet är så olika inom olika delar av jorden skiljer sig också uppfattningen om vad en värmebölja är. I varmare länder kan värmeböljor vara allt annat än sköna: de kan ha allvarliga effekter på hälsan och leda till mängder av dödsoffer.

Någon enhetlig definition på vad en värmebölja är kan därför inte ges. Världsorganisationen WMO ger enligt Wikipedia definitionen ”Över fem dagar i sträck med högsta dagstemperatur mer än 5 grader över den för årstiden normala under perioden 1961–1990”. Men den passar ju inte för nordiska förhållanden. Är det några plusgrader i januari kan man inte kalla det en värmebölja, utan då talar man snarare om ovanligt milt för årstiden. Svenska SMHI definierar i stället en värmebölja som en period på minst fem dagar med maxtemperaturer över 25 grader. T.ex. i USA är motsvarande gräns för en heat wave enligt den generella definitionen 32 grader Celsius.

Vi har haft en lång period av skönt och lagom varmt väder, men frågan är om den fyller kriterierna för en värmebölja. När jag skriver det här har temperaturen åtminstone i sydvästra Finland inte nått över 25 grader fem dagar i följd.

Finskan har som bekant ett särskilt ord för utetemperaturer över 25 grader, nämligen helle. Någon direkt motsvarighet har vi inte på svenska, så om det handlar om en kortare tid än värmeböljans fem dagar så får vi nöja oss med att säga till exempel att det är ovanligt varmt, riktig sommarvärme eller kanske rentav hett.

Ett uttryck som man ibland hör i väderrapporten är ”vädret fortsätter varmt (eller kallt, regnigt osv.). Men det är rena finskan på svenska. På svenska säger man att det varma vädret fortsätter, eller möjligen att vädret fortsätter att vara varmt. Och det ska vi hoppas att det gör en tid framåt. Kanske har kriterierna för en värmebölja uppfyllts innan det här publiceras?

Mikael Reuter