Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Två glassar?

Reuters ruta 5/11 2009

Kan man verkligen tala om två glassar, så där som dagens barn och unga säger? Borde det inte i så fall vara två glass, liksom man talar om två öl eller två kaffe? Den frågan ställdes av en bekant till mig här om dagen, och den är intressant genom att den visar hur mångskiftande språket och språkbruket är.

Det enkla svaret är ja – man kan tala om två glassar. Pluralformen glassar är vanlig i det faktiska språkbruket, och den är accepterad i auktoritativa ordböcker. Svenska Akademiens ordlista (SAOL) anger som pluralform av glass ”-er el. (om glasspinnar el. glasstrutar) -ar”, medan den nyutkomna upplagan av Svensk ordbok, också den numera utgiven av Svenska Akademien, bara helt kort säger ”plur. ~er äv. ~ar” och Bonniers svenska ordbok uppger att glassar är en vardaglig form.

Pluralformen glasser kan jämföras med viner, tyger, garner osv. som jag har skrivit om tidigare, och används alltså företrädesvis om olika sorter av glass. Men faktum är att i det allmänna språkbruket verkar glassar vara minst lika frekvent också i den betydelsen, oberoende av vad som står i SAOL. Och trots att glassar i Svensk ordbok är en även-form (alltså i princip mindre rekommenderad) tycks den allmänt taget vara klart vanligare än glasser i det faktiska språkbruket i dag.

Det intressanta här är i varje fall att formen glassar (om glasspinnar eller glasstrutar) inte verkar ha några självklara paralleller. Man kan inte be att få två ”ölar”, även om det handlar om flaskor eller burkar och på det sättet är jämförbart med pinnar och strutar (medan portioner, glas etc. kan anses vara i en lite annan kategori). Möjligen kunde man jämföra med konfekter (en pluralform som intressant nog inte erkänns i ordböckerna – konfekt uppfattas som et kollektiv).

När det gäller matportioner, glas med drycker osv. är det normalt den oböjda formen som gäller. Om man kan välja mellan lax och älg som varmrätt kan man inte beställa två laxar eller två älgar, för det är ju något helt annat än två lax och två älg. På samma sätt ber man att få två rödvin, för beställer man två rödviner så är det fråga om olika sorter. I detta fall är också två glass det normala, om man inte vill ha pinnar eller strutar.

Mikael Reuter