Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Skriva ut sig och skriva in sig

Reuters ruta 18/3 2009

De flesta finlandssvenskar tycker sannolikt att det är helt naturligt att tala om att man skriver ut sig ur kyrkan eller omvänt skriver in sig i kyrkan om man inte är medlem sedan tidigare. De här uttrycken finns inte heller med i Finlandssvensk ordbok, och så vitt jag vet har de inte tidigare tagits upp i litteraturen om finlandssvenska språkliga egenheter. Jag måste erkänna att jag inte heller själv var medveten om att man inte uttrycker sig så i Sverige innan en kollega gjorde mig uppmärksam på det.

I Sverige (och naturligtvis ofta också i Finland) talar man i motsvarande fall om att gå ur kyrkan (med tryck på ur), lämna kyrkan eller lite mer formellt om att utträda/träda ut ur kyrkan. Även om det finns en webbplats kallad uturkyrkan.se (motsvarande den finländska eroakirkosta.fi) så används däremot ”gå ut ur kyrkan” nästan enbart i konkret bemärkelse, alltså om att gå ut ur kyrkobyggnaden.

Motsatsen till att gå ur kyrkan är helt enkelt att bli medlem i kyrkan. För att bli medlem kan man ansöka eller anmäla om inträde. Precis som ”gå ut ur kyrkan” används ”gå in i kyrkan” mest konkret och bokstavligen om själva byggnaden.

När det gäller föreningar och organisationer av olika slag gäller i stort sett samma uttryck. Man skriver inte in sig i en förening, utan man blir medlem eller går med i föreningen tills man tröttnar och lämnar den eller går ur den.

I vilka sammanhang används då skriva ut sig och skriva in sig i Sverige?

Bland de exempel man hittar på webben är kanske det vanligaste att man skriver ut sig själv från ett sjukhus eller en klinik. Man kan också skriva ut sig ur Sverige, vilket väl innebär att man uppger att man inte längre är bosatt där och till exempel inte ska betala skatt.

Uttrycket skriva in sig används överraskande ofta i bildlig bemärkelse i fråga om att skriva in sig i historien eller motsvarande: ”Mona har skrivit in sig i vår hembygdshistoria”, ”Tänk att den där fule ungen från granngården skrivit in sig i historieböckerna med sitt fantastiska mål”. Men man kan också skriva in sig till exempel på universitetet eller på ett utbildningsprogram, liksom på arbetsförmedlingen.

Knappast kommer vi finlandssvenskar att helt sluta skriva ut oss ur kyrkan och skriva in oss i kyrkan, men i mer formella sammanhang kan vi gärna vara uppmärksamma på de här nyupptäckta finlandismerna.

Mikael Reuter