Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Returtrafiken

Reuters ruta 25/6 2009

Efter årets midsommarhelg, liksom efter alla större helger, var det knappast någon tidning i Finland som inte skrev något om returtrafiken. Antingen har returtrafiken löpt smidigt eller så har det förekommit stockningar och olyckor av olika slag. Men läs tidningarna i Sverige – där förekommer ordet returtrafik inte en enda gång i den här betydelsen.

Ordet returtrafik som motsvarighet till finskans paluuliikenne anges som finländskt i Stora finsk-svenska ordboken, men i det stora hela får det nog räknas som en tämligen okänd finlandism. Det finns inte i Finlandssvensk ordbok eller i någon av dess föregångare, och det har mig veterligen aldrig tagits upp i språkspalter och liknande. En orsak kan vara att vi uppfattar det som så självklart och självförklarande.

Vad skriver och säger man då i Sverige i motsvarande fall? Det kan man egentligen inte svara på, eftersom det helt enkelt inte finns något standardord eller någon standardfras. Som sverigesvensk motsvarighet till det finlandssvenska ”påskens returtrafik förflöt lugnt” ger Stora finsk-svenska ordboken ”trafiken med hemvändande påskfirare förflöt lugnt”, och så kan man förstås säga. ”Det gick sakta framåt för alla hemvändande midsommarfirande tidigare under dagen” stod det t.ex. i en svensk tidning för två år sedan. Men någon standardfras är det inte.

Faktum är att man i Sverige inte på samma sätt skiljer mellan de olika delarna av helgtrafiken. Man talar om jultrafiken, påsktrafiken och midsommartrafiken, men pekar inte särskilt ut returtrafiken. Att vi gör det i finlandssvenskan beror förstås på att begreppet finns på finska. Intressant nog har vi å andra sidan inte något etablerat ord för trafiken inför en helg, trots finskans menoliikenne.

Ordet returtrafik används däremot i svenskan i en helt annan betydelse, som hänför sig till data- och teletrafik. Man talar till exempel om returtrafiken från basstationer och returtrafiken från användarnas mobiler.

Jag har diskuterat ordet returtrafik i den finlandssvenska betydelsen med en erfaren mediespråkvårdare i Sverige, och hon tyckte att det är ett bra och funktionellt uttryck som gärna kunde introduceras också i sverigesvenskan. Det finns därför ingen anledning för oss att undvika det – tvärtom borde vi kanske försöka exportera det till Sverige.

Mikael Reuter