Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Nagu Berghamn och Västanfjärd i Kimitoöns kommun

Reuters ruta 5/2 2009

De nya kommunsammanslagningarna har inte bara lett till kommun- och stadsnamn som är olämpliga som sådana (Kimitoön som är ett önamn, Väståboland som är ett regionnamn och dubbelnamnet Vörå-Maxmo; Raseborg däremot var en utmärkt lösning), utan de har också fått många att undra hur man ska beskriva och behandla de gamla kommunerna som ingår. Är till exempel Iniö en ”stadsdel” i Väståbolands stad?

Faktum är att de nya storkommunerna – liksom flera tidigare sammanslagna kommuner – snarare är att betrakta som ett slags förvaltningsmässiga områden snarare än orter i traditionell betydelse. Nedervetil och Terjärv ligger inte i Kronoby även om de utgör delar av Kronoby nuvarande kommun, och Bromarvborna bodde inte i Ekenäs före årsskiftet trots att Bromarv hörde till Ekenäs stad. Därför är det bäst att alltid, eller åtminstone när det finns en risk för missförstånd, ge de sammanslagna kommunernas namn det preciserande tillägget ”stad” eller ”kommun”: Väståbolands stad, Kimitoöns kommun, Kronoby kommun. Då undviker man också risken att staden Väståboland förväxlas med den mer diffusa regionen Väståboland (= västra Åboland) och att Kimitoöns kommun förväxlas med ön Kimitoön som har en helt annan utsträckning och delvis numera hör till Salo stad. I fallet Raseborg behövs detta dock knappast, eftersom risken för förväxling med borgen är minimal.

Framför allt är det viktigt att vi har klart för oss att topografin är oförändrad. Orter som Korpo, Nagu, Västanfjärd och Karis existerar fortfarande i högönsklig välmåga, även om de inte utgör självständiga kommuner – precis som det påpekades på debattsidan häromdagen. De behöver sällan preciseras med angivande av storkommunens namn. Människorna bor fortfarande i Korpo och Ekenäs osv. Vi kan fortfarande diskutera behovet av en fast förbindelse mellan Nagu och Pargas, och vi kan tala om Skräbböle i Pargas, Vikom i Nagu och Söderby i Iniö. Talar vi om Houtskärs Berghamn och Nagu Berghamn behövs normalt inte något tillägg ”i Väståbolands stad”. I det här avseendet har Lantmäteriverkets webbtjänst Kartplatsen för alla gjort ett misstag. Letar man efter Söderby i Iniö måste man gå igenom alla sex ”Söderby, Väståboland” för att hitta vilket som är i Iniö.

Att använda ”stadsdelar” om de gamla kommunerna eller delar av dem känns inte heller befogat. Det ordet associeras så tydligt till klart urbana områden. Räcker det inte med bara namnet – vilket det nästan alltid gör – kan man tala om områden, kommundelar eller i vissa fall bygder.

Det är egentligen närmast när det gäller kommunala och administrativa frågor som vi har anledning att använda storkommunernas namn: stadsfullmäktige i Väståboland, skattesatsen i Kimitoöns kommun, sjukvården i Kronoby kommun.

Mikael Reuter