Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Fältmarskalken och skattesatsen

Reuters ruta 21/8 2009

"Fältmarskalken, fältmarskalken,
annat finns ej i språklådan;
det är skam, att tappre männer t
äckas tala om en sådan."

Så lyder gamle Lodes slutord i Runebergs dikt Fältmarskalken i Fänrik Ståls sägner. Den fältmarskalk det handlade om var som bekant Klingspor, som allmänt ansågs bära ansvaret för att de svenska trupperna retirerade i stället för att strida och försvara fosterlandet.

Men det är knappast Lodes slutord innan han gick ”bort från detta gille” som har gjort att många finlandssvenska medier och webbplatser i dag inte talar om fältmarskalken utan i stället om ”krigsmarskalken”. Också statsminister Vanhanen nämnde ”krigsmarskalk Klingspor” i sitt tal vid öppningen av märkesåret i fjol. I vissa fall förekommer ”krigsmarskalk” till och med när det handlar om Mannerheim (som ju var fältmarskalk innan han fick hederstiteln Marskalk av Finland).

Det som det är fråga om är naturligtvis den gamla bekanta påverkan från finskan, det så kallade hevonen-on-häst-syndromet: fältmarskalk är på finska sotamarsalkka. Och eftersom sota är krig så måste ju sotamarsalkka vara krigsmarskalk. Enkel finlandssvensk språklogik.

Ett annat aktuellt exempel på sådan direktöversättning, om än från ett helt annat område, är den alltför vanliga användningen av ”skatteprocent” i fråga om den kommunala skattesatsen. Det har jag skrivit om flera gånger förut, men det tål att upprepas nu då kommunernas svåra ekonomiska situation diskuteras nästan dagligen.

Ordet skattesats i betydelsen ’andel skatt uttryckt i procent’ har använts i svenskan sedan 1880-talet, och hos oss introducerades det officiellt i kommunallagen 1995 (i den längre formen inkomstskattesats, som ersatte det krångliga ”uttaxering per skatteöre”). Också när det gäller den nog så aktuella momsen kan man tala om olika skattesatser eller momssatser för olika varor och tjänster. Ordet skatteprocent används på svenska närmast om procentsatsen för den totala inkomstskatten, som framför allt påverkas av inkomstens storlek.

Mikael Reuter