Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Det svenska Folkpartiet FP och Svenska folkpartiet SFP

Reuters ruta 28/1 2009

Så sent som för sex år sedan skrev jag en språkspalt om användningen av stor och liten bokstav i partinamn och förkortningar av dessa. Jag kom då med den fromma förhoppningen att de principer man kommit överens om skulle bli bestående. Så har det ändå inte gått. Det har visat sig att principerna inte har fungerat så bra som man hade önskat, bland annat i relation till andra skrivregler, och i den nya version av Svenska skrivregler som Språkrådet i Sverige gav ut i höstas ges helt nya rekommendationer.

De gamla reglerna gick ut på att partinamnen i allmänhet skulle skrivas med små bokstäver (centern, samlingspartiet, svenska folkpartiet) och att också förkortningarna skulle skrivas med gemena (gröna, sdp, sannf). En motivering var att många av namnen främst används i en inofficiell form (socialdemokraterna, inte Finlands Socialdemokratiska Parti). Men i längden visade det sig att detta inte var så bra. Partinamnen är namn, och huvudregeln säger att namn skrivs med stor begynnelsebokstav. Det gäller också inofficiella namn. Vi skriver smeknamnen Krisse och Kalle med versaler, och vi skriver Focis med stort F som kortform för Forskningscentralen för de inhemska språken. Också förkortningar som FFC och FNB skriver vi med versaler.

Rekommendationen i Svenska skrivregler är att namnen på alla politiska partier bör skrivas med versal begynnelsebokstav: Centern, Socialdemokraterna, Skånes väl. Frågan har diskuterats ingående i Mediespråksgruppen i Sverige, och nu har man enats om att följa den nya rekommendationen i svenska medier. Inte bara namnen – både officiella och informella – ska skrivas med versaler, utan också förkortningar som S, M och FP och sammansättningar av typen Folkpartiledaren, Centerförslag. Talar man däremot om t.ex. socialdemokraterna i betydelsen personer med en viss ideologi skrivs det givetvis med små bokstäver.

På ett mediespråksseminarium i Vasa förra veckan konstaterade den nybildade finlandssvenska mediespråksgruppen enhälligt att vi inte har någon anledning att gå vår egen väg i den här frågan. Också de finlandssvenska medierna börjar alltså nu skriva partinamn och förkortningar av dem med versaler. Det innebär att vi skriver till exempel Centern, De gröna (eller Gröna förbundet), Kristdemokraterna, Liberalerna, Samlingspartiet, Sannfinländarna, Socialdemokraterna, Svenska folkpartiet, Vänsterförbundet och förkortat C, Gröna, KD, Lib, Saml, Sannf, SDP, SFP, VF (även som förklarande partibeteckning inom parentes). Initialförkortningar skrivs med genomgående versaler och avbrutna förkortningar med stor begynnelsebokstav. Punkt efter avbrutna förkortningar kan utelämnas särskilt som partibeteckning inom parentes.

På det här sättet kan man alltså utan problem skilja mellan Svenska folkpartiet (i Finland) och (det) svenska Folkpartiet (i Sverige).

Mikael Reuter