Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Bli inte chockerad – ta till tacka med vad du får

Reuters ruta 9/4 2009

Den här gången ska jag välja att ge relativt korta svar på två skilda läsarfrågor. Den första handlar om skillnaden mellan att bli chockad och att bli chockerad, som inte alltid tycks vara klar för alla. I det andra fallet har läsaren i en kolumn av en författare delvis bosatt i Sverige stött på uttrycket ”ta till tacka”, och undrar om det är ett gängse uttryck och vad det i så fall betyder och har för ursprung.

I princip är skillnaden mellan chockad och chockerad klar. Att bli chockad betyder att få en chock, i det här fallet en psykisk chock, dvs. att drabbas av häftig sinnesrörelse till exempel när man upplever något förfärligt eller får bud om en närståendes plötsliga död. Blir man chockerad handlar det snarare om moralisk upprördhet: man upprörs till exempel av någons olämpliga beteende, kontroversiella åsikter eller utmanande klädsel eller av de förhållanden under vilka vissa tvingas leva.

Det som nu verkar vara på gång är dels att tröskeln för vad som upplevs som en chock har sänkts, dels att chockerad har börjat användas i betydelsen chockad. Folk blir i dag chockade av att det inte går som de hoppats i idrottstävlingar eller att priserna på en vara är så höga. Å andra sidan kan man läsa om någon som blivit chockerad av mord eller krigsattacker. Gränsdragningen är inte alltid så lätt, och dessutom kan det hända att användningen av de här orden i svenskan påverkas av att engelskan använder chocked i bägge betydelserna. Men den som är mån om nyanserna i svenskan har fortfarande orsak att skilja mellan chockad och chockerad.

Vad gäller uttrycket ”ta till tacka” måste jag erkänna att det också för mig var nytt. På webbsidor i Finland har jag hittat bara ett belägg:
”Inte skall den oprivilegierade och obildade vara tvungen att ta till tacka med triviallitteratur och oestetiska kulturella uttryck. Hon skall visas rikedomen och skönheten.” (Blogg på Kyrkpressens webbplats)

Betydelsen är alltså ’hålla till godo med’. Ett par exempel till, från webbsidor i Sverige: ”du får ta till tacka med det du får”, ”man skall inte ta till tacka med en man som inte gillar ens barn”.

Vad som är ursprunget till ta till tacka i den betydelsen är svårt att säga. Någon större spridning tycks det inte ha i Sverige heller, åtminstone än så länge – på webben handlar det om något hundratal belägg, mot tusen gånger fler hålla till godo.

Mikael Reuter