Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Värmebölja

Reuters ruta 30/7 2008

Äntligen har vi i södra Finland fått uppleva en värmebölja. I flera dagar har vi haft sol och temperaturer på över 25 grader, åtminstone i sydväst. Men vad är det riktigt som krävs för att man ska kunna tala om en värmebölja?

En uppmärksam läsare har konstaterat att ordet värmebölja tidvis har börjat användas på ett felaktigt sätt i finlandssvenska väderrapporter, kanske som motsvarighet till finskans helle ’värme, hetta’.

Han ger tre exempel. En nyhetsläsare i FST sade i början av juli ”På fredagen finns det chans till värmebölja i södra och östra Finland”. I fjol i augusti kunde man i en femdygnsprognos på Svenska Yles text-TV läsa ”Det är tidvis värmebölja i södra och mellersta Finland.” I Hbl stod det i början av augusti i fjol ”En del orter har inte haft värmebölja en enda dag.”

Själv hörde jag häromdagen i TV-nytt att det troligen skulle bli värmebölja följande dag på eftermiddagen.

För att det ska anses vara värmebölja krävs det emellertid längre perioder än så. Kravet på temperatur är naturligtvis beroende av vilket område det är fråga om: de temperaturer som förutsätts är självfallet betydligt högre i sydliga länder än hos oss. En internationell definition (World Meteorological Organization) säger att det i över fem dagar i sträck ska råda en högsta dagstemperatur på mer än 5 grader över den för årstiden normala under perioden 1961-1990. På SMHI i Sverige sägs en värmebölja vara när temperaturerna når över 25 grader minst 5 dagar i sträck. Den definitionen passar bra också för oss i Finland – åtminstone i södra delen av landet. Vi talar ju inte om värmebölja när det är en ovanligt mild period på vintern eller ovanligt varmt för årstiden på våren eller hösten.

Så väldigt strikta ska vi kanske ändå inte vara. Även om temperaturen den femte dagen inte stiger till mer än 24 grader tycker jag vi har rätt att njuta av en värmebölja (fi. helleaalto). Men tillfälliga höga temperaturer någon enstaka dag bör inte kallas så, utan då kan vi tala om högsommarvärme (fi. helle). Också för att det ska räknas som högsommarvärme krävs för övrigt en högsta dagstemperatur på minst 25 grader.

Mikael Reuter