Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Tingshus och rättshus

Reuters ruta 3/11 2008

Vad ska man kalla ett hus som inrymmer en tingsrätt och en eller två andra domstolar och kanske en polisstation, alltså det som på finska kallas oikeustalo? Frågan hör knappast till de centrala språkvårdsproblemen, men den har diskuterats i olika omgångar bland annat i Statsrådets svenska språknämnd.

Många som har åkt från Arlanda in till Stockholms centrum har sett ett vackert gammalt hus med den tydliga texten Tingshus ovanför dörren. Det är också den benämningen som har rekommenderats för finländska förhållanden redan för långt över tio år sedan. Ordet rättshus har betraktats som en fennicism, och både Finlandssvensk ordbok språkkontrollprogrammet Svefix  uppmanar oss att i stället använda tingshus.

Det som nyligen har aktualiserat frågan på nytt är att det inte bara är tingsrätten som håller till i de här husen utan också andra domstolar som länsrätten, och de vill inte att tingsrättens namn ska dominera i husets namn. Av samma orsak har man i Sverige börjat frångå benämningen tingshus och i stället introducerat ordet rättscentrum. Sådana finns nu i ett flertal städer i Sverige.

Mycket talar förstås för att också vi i Finland skulle gå in för att använda rättscentrum. Problemet är bara att det finns en stor risk för att det leder till felöversättningar och missförstånd om det finska oikeustalo motsvaras av ett ord på -centrum och inte på -hus. Dessutom för rättscentrum tankarna snarare till en institution än till ett konkret hus.

Är då rättshus så osvenskt som man tidigare har sagt? Många har tyckt att det ”känns främmande”, men det är lika korrekt bildat som rättscentrum. Varför skulle man inte kunna använda ordet rättshus om ett hus som inrymmer till exempel tingsrätten och länsrätten och kanske åklagarmyndigheten och polisen och andra som värnar om lag och rätt?

Det stämmer att ordet rättshus sällan används i Sverige, men på webben hittar man åtminstone ett sådant i Västerås, med tingsrätt, länsrätt och hyresrätt. Och duger det i Västerås så duger det väl också i Finland. De kolleger i Sverige som jag har talat med har heller inte haft något att invända mot ordet, bortsett från att det känns lite ovant.

Allt talar alltså för att vi kan börja använda ordet rättshus som motsvarighet till det finska oikeustalo, vid sidan av det gamla goda tingshus som naturligtvis lever kvar åtminstone i de namn som redan är etablerade.

Mikael Reuter