Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Pilka och pimpla

Reuters ruta 12/3 2008

Vad gör den som sitter på isen och pimplar? Tar den sig en klunk ur flaskan eller fiskar den vid en vak? Eller kanske bådadera, vilket kanske inte är så ovanligt?

Hufvudstadsbladet hade för en tid sedan en artikel om pimpelfiske – eller var det möjligen om pilkfiske? Båda orden förekom faktiskt i samma artikel. Är det då så att de betyder samma sak, eller är det någon skillnad mellan dem?

Det är kanske lite oförsiktigt av mig att skriva om pilkande och pimplande eftersom jag inte själv sysslar med sådant fiske, men jag ska ändå göra ett försök utifrån de källor jag har tillgång till.

Helt klart är att pimpla och pimpelfiske är de ord som oftast används i Sverige när det gäller fiske på is med ett relativt kort spö och en lina med krokförsett blänke (pirk eller pimpel) och bete av något slag. Pimpelfiske beskrivs i Nationalencyklopedin så här: ”fiske där betet utgörs av en pirk. Det bedrivs främst från is men även från båt. Vanligen används ett 15-30 cm långt pimpelspö. Kroken kan vara agnad med t.ex. maggot, mask eller räka eller vara försedd med garn eller plast i olika färger.”

En pilk, som används vid pilkfiske, är enligt samma källa ett ”fiskeredskap av bly, tenn eller någon tung metallegering, försett med en eller flera fasta krokar. Pilken rycks upprepade gånger upp genom vattnet, och syftet är att fisk i ett tätt stim, eller fisk som lockats närma sig pilken, skall krokas fast på redskapet.”

Det är alltså möjligt, men mindre vanligt, att pimpla på öppet vatten, och det är möjligt, men likaså mindre vanligt, att pilka på is. Skillnaden har mindre att göra med om fisket bedrivs på is eller på öppet vatten, utan den består i att man pimplar med agnade krokar och pilkar genom att rycka upp ett krokförsett bete så att fisken krokas fast. Till exempel abborre pimplar man vanligen, medan strömming och torsk både kan pilkas och pimplas.

I finlandssvenskan är det rätt vanligt att man talar om att pilka också när man egentligen avser pimpla. Men inte heller orden pimpla och pimpelfiske är på något sätt ovanliga i Finland, så jag tycker vi gott kan försöka upprätthålla distinktionen också här.

Mikael Reuter