Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Nordlig vind och sydlig ström

Reuters ruta 10/1 2008

Vi seglade på sydlig kurs i måttlig nordlig vind, och den förliga vinden i kombination med sydlig ström gjorde att båten länsade med god fart.

Ja, så kan man säga, och det märkliga är att de flesta sjöfarare inte tycker att det är något konstigt med det. Men kanske det finns landkrabbor eller folk med logisk läggning som tycker det låter motsägelsefullt.

Att väderstrecksadjektiv som nordlig och sydlig dels anger befintlighet (sydliga länder), dels riktning (sydlig vind) är alla medvetna om. Men är alla också klara över att de i fråga om strömmar, kurs och riktning har betydelsen ’mot norr/söder’, medan de i fråga om vindar har motsatt betydelse, ’från norr/söder’? En nordlig ström rör sig alltså norrut, medan en nordlig vind blåser söderut.

Ordböckerna tar det här ganska legärt, utan att problematisera det. Till exempel Svensk ordbok säger om nordlig ’som avser nord särsk. i fråga om riktning från el. mot nord el. om befintlighet i nord’, och Bonniers svenska ordbok skriver ”från norr: n. vind; i norr: n. kust; mot norr: n. kurs”.

Att just vindarna går åt motsatt håll jämfört med strömmar och kurser kan ha att göra med de alternativa (och uppenbarligen mer ursprungliga) benämningarna nordanvind, sunnanvind, ostanvind och västanvind (med kortformerna nordan etc.). Där har avledningsändelsen -an betydelsen ’från’ – liksom i vadan ’varifrån’ och hädan ’härifrån’. Det är ju inte särskilt långsökt att nordlig vind betyder detsamma som nordanvind.

När man seglar på sydlig kurs i nordlig vind har man alltså medvind, det vill säga vinden in från aktern, och den kan därför kallas akterlig. Men hur är det möjligt att den samtidigt är förlig? Jo, det beror på att ordet förlig har två betydelser. Ett förligt lastrum ligger i fören, men en förlig vind är en ’förande’ vind som för fartyget framåt, alltså en gynnsam vind.

Ordet väderstreck avser för övrigt från början de streck på kompassrosen över vilka man ser från vilket håll vinden blåser. Väder har här den gamla betydelsen ’vind’, som i väderkvarn.

I det väder vi upplever just nu kan det vara skönt att tänka på varma seglatser i förliga vindar. Snart är det sommar igen!

Mikael Reuter