Till innehållet

Med avec?

Reuters rutor 30/1 2008

Det är inte ovanligt att finländska klubbar, föreningar och organisationer skickar ut inbjudningar där det står att ”NN med avec” eller ”du och din avec” inbjuds att delta i en fest. Eller så kan man inför en fest få frågan ”Vem ska du ha som avec?”

Slår man upp detta ord avec i en svensk (eller dansk eller norsk) ordbok så får man emellertid en helt annan förklaring: konjak (eller annan spritdryck) som serveras som tillbehör till kaffe. En svensk som blir inbjuden ”med avec” tror kanske att hon eller han ska ta med sig en flaska konjak …

Ordet avec kommer som bekant från franskan, där det betyder ’med’. Uttrycket ”med avec” är därför på sätt och vis en tautologi (”med med”), men det behöver vi inte bry oss om. Kaffe med avec talar man allmänt om, även om det också går bra att säga bara kaffe avec.

Men hur ska vi ställa oss till den finlandssvenska betydelsen av avec, och vad finns det för alternativ?

Jag tycker det finns starka skäl att undvika användningen av avec om en medföljande person, inte minst med tanke på risken för missförstånd. Men det finns ingen enkel och självskriven lösning. Det var lättare förr när man utgick från att folk hade med sig sin hustru eller man, men nu måste man också räkna med sambor och särbor (även av samma kön) och i vissa fall öppna för möjligheten att den inbjudna tar med sig sin son eller dotter eller någon god vän.

De ord som mest tycks användas i Sverige är sällskap, respektive och i någon mån partner. ”Du med sällskap hälsas hjärtligt välkommen”, ”X kommun inbjuder företagare med respektive till årets företagarkväll”. Problemet är att sällskap kan tolkas väldigt fritt (t.o.m. som flera personer), och att ordet respektive i den här betydelsen inte alls gillas av svenska experter på vett och etikett. Partner i sin tur associeras av en del personer i första hand med partner av samma kön, på grund av partnerskapslagen.

Bäst är naturligtvis om man i inbjudan kan använda den medföljande personens namn, men det låter sig inte göra om de inbjudna är många eller ospecificerade. En annan bra lösning är att skriva ”inbjudan gäller för två”. Om inget av de alternativen fungerar så får man ta till partner eller sällskap.

Den sista frågan i ingressen kan ju enkelt ersättas med ”Vem tar du med dig på festen?”

Mikael Reuter