Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Han önskar att situationen kan förbättras

Reuters ruta 11/7 2008

Till de klassiska finlandssvenska språkproblemen hör vår förkärlek för att använda skulle – uppenbarligen under inflytande av finska konjunktivformer på -isi. Jag har flera gånger tidigare skrivit om skulle i villkorssatser, men den här gången ska jag ta upp konstruktioner som återger önskemål och förslag.

I en artikel om Svenska teaterns renoveringsplaner för en dryg månad sedan kunde vi läsa om teaterchefens önskemål. Vi fick bland annat veta att Storgård ”önskar att man skulle se över scentekniken och modernisera den så att den uppfyller dagens krav”, ”önskar att situationen kunde förbättras genom att disponera om olika befintliga utrymmen” och att han också önskar ”att teaterns andra scen, Miniscenen, skulle kunna byggas ut eller flyttas till en bättre plats”.

Troligen reagerar de flesta finlandssvenskar inte på sådana formuleringar, och direkt ogrammatiska är de inte heller. Men enligt min kollega i Sverige ger dessa skulle och kunde ett intryck av lite diffusa önskemål som troligen inte går att genomföra. Det var knappast det som artikelförfattaren avsåg – tvärtom får man väl utgå från att teaterchefen har rätt så realistiska planer på vad som bör göras om finansieringen kan ordnas.

Ett annat exempel: på en gruppresa som jag nyligen deltog i sade reseledaren att ”det har kommit ett förslag om att vi skulle starta en timme senare”. Också där är skulle främmande för svenskt språkbruk.

En tumregel är att skulle i samband med förslag, önskemål och förhoppningar används bara när önska osv. står i preteritum (imperfekt). Det är alltså helt i sin ordning att säga eller skriva ”Hon önskade/hoppades att hon skulle få åka till Frankrike under semestern” eller ”Ordföranden föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet”. När predikatet i huvudsatsen står i presens ska vi däremot inte ha skulle, utan då blir det ”Hon önskar att hon får åka till Frankrike” (eller ”Hon hoppas få åka …”) och ”Ordföranden föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet”.

Inte minst när det gäller politiska förslag syndas det ofta mot detta, kanske för att man vill framhålla att det bara är ett förslag (och för att finskan har en konstruktion med -isi). ”Regeringen föreslår att alkoholskatten skulle höjas nästa år” bör man alltså inte skriva, utan ”att alkoholskatten ska höjas” eller ”höjs”.

I exemplen med Svenska teatern borde det alltså ha stått att teaterchefen önskar att man ser över scentekniken, att situationen kan förbättras och att teaterns andra scen kan byggas ut. Och reseledaren kunde ha sagt att det har kommit ett förslag om att vi ska starta senare – fast i informellt tal behöver man förstås inte hålla så hårt på sådana här regler.

Mikael Reuter