Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Stort litet parti i blågrön koalition

Reuters ruta 11/4 2007

I en ledare i Hbl restes nyligen i förbigående frågan om den nya regeringen är blågrön eller grönblå. Eftersom det gröna snarast dominerar över det blå menade ledarskribenten, om jag förstod saken rätt, att grönblå är den mest adekvata beskrivningen.

Någon klar regel för detta finns naturligtvis inte. Det är bland annat avhängigt av om sammansättningen står för en kombination av två distinkta färger bredvid varandra (som i Finlands blåvita flagga) eller en blandning av färger (som i blågröna alger).

När färgerna står bredvid varandra tycks det vara andra faktorer än dominans som spelar in. Vår blåvita flagga har ett blått kors på vit botten och domineras av vitt, medan Sveriges blågula flagga har ett gult kors på blå botten. Snarare är det så att vissa färger är vanligare som förled: blåvit, blågrön, blågul och blåsvart är mer än hundra gånger så vanliga som vitblå, grönblå osv. Däremot tycks röd vinna över blå: rödblå är tio gånger så vanligt som blåröd. Rödgrön är nästan tusen gånger så vanligt som grönröd.

Ser man det hela som en blandning av färger gäller däremot att adjektivets slutled är den dominerande färgen. En blågrön färg är grön med en dragning mot blått, som blågröna alger, medan en grönblå uppfattas som blå men med en skiftning i grönt.

När det gäller en regering ser man väl snarast färgerna som separata, inte som en blandning. Till exempel rödgrön kan ju inte vara en blandning av färger.

En lite liknande frågeställning kommer vi in på när det gäller ett av de små partier som ska ingå i den nya koalitionen. Vi har som bekant tre partier som brukar kallas stora, och inget av dem är så uppenbart mindre än de andra eller på annat sätt obetydligt att det kunde kallas ett litet stort parti. Så har däremot sfp marknadsfört sig, och det har många reagerat på. Sfp är inte ett av de stora partierna, och följaktligen inte ett stort parti utan ett litet. Vill man då framhålla att det är stort bland de små – till exempel tack vare sin relativt sett stora politiska tyngd och betydelse för finlandssvenskarna – borde det ha kallats ett stort litet parti. Kanske värt att tänka på inför nästa val. 

Mikael Reuter