Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Partitest och valmaskiner

Reuters ruta 14/2 2007

Det hettar till inför riksdagsvalet och det går knappt en dag utan att vi i de finlandssvenska medierna påminns om de "valmaskiner" med vilkas hjälp vi ska hitta fram till det parti och den kandidat vars åsikter ligger närmast våra egna. Men vad betyder egentligen ordet valmaskin på svenska?

Det går lätt att konstatera att det man i Sverige menar med valmaskin är något helt annat än det finska vaalikone som har gett oss översättningslånet "valmaskin".

"Socialdemokraterna har länge varit världens mest framgångsrika valmaskin" stod det i en svensk tidning inför valet i Sverige i höstas. I andra tidningar kunde man läsa hur LO sluter upp till att vara en lojal valmaskin åt regeringen och hur Moderata Ungdomsförbundet har satt igång sin valmaskin med full kraft, med målet att besöka och prata med så många som möjligt.

Det man i Sverige avser med valmaskin är alltså det organiserade arbetet inom ett parti eller en organisation för att föra fram partiets åsikter och göra valpropaganda – alltså att skaffa partiet röster. Också själva organisationen kan kallas en valmaskin.

Självfallet har man också i Sverige en möjlighet att via olika medier och webbplatser testa sig själv och de potentiella kandidaterna på olika frågor och se inom vilket parti man hittar sin närmaste politiska själsfrände. Men detta kallas inte valmaskiner utan rätt och slätt partitest eller valtest: "Miljöpartist eller moderat? Är du mest folkpartist? Hur många procent socialdemokrat är du? Gör vårt partitest och få svar!" "Hon hade gjort ett valtest på Aftonbladets sajt. Hon var folkpartist helt utan sin vetskap." Valsystemet i Sverige gör det mindre relevant att tala om kandidattest, men ordet förekommer och kan förstås tas i bruk hos oss, där vi röstar på en enskild kandidat.

Är det för sent att rätta till det här i finlandssvenskt språkbruk? Är "valmaskin" redan ett alltför väl inarbetat ord i finlandssvenskan i betydelsen partitest? Risken finns, men ändå skulle jag ogärna ge upp med en gång. Det handlar inte bara om att följa språkbruket i Sverige, utan det handlar också om ordens klarhet och genomskinlighet. Erkänn att partitest, valtest eller kandidattest betydligt bättre än "valmaskin" beskriver vad det är fråga om.

Vågar Hbl gå i spetsen och lansera t.ex. valtest i stället för valmaskin? Och vågar Svenska Yle följa efter?

Mikael Reuter